Платформа за подаване на заявление за прием в първи клас

Уважаеми родители,
С тази платформа може да подадете само и единствено Заявление за кандидатстване в първи клас за учебната 2020/2021 година.
Моля, преди да подадете Заявление да се запознаете с настоящите указания.

За ползването на платформата е необходима регистрация на родител с e-mail и парола.
След ВХОД в системата, чрез бутона ДОБАВИ ДЕТЕ се въвеждатданните на детето. Ако има второ дете, то се добавя и се въвеждат и неговите данни.
С бутона КАНДИДАТСТВАЙ се създава празен формуляр на Заявлението.
Избира се дете, за което се изготвя Заявлението. Неговите данни ще бъдат автоматично попълнени във формуляра.Следва избор на училище. За всяко училище, което ползва платформата и в което желаете да кандидатствате, се подава отделно Заявление.
Задължителните полета в системата са отбелязани.
Секцията ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ следва да се попълни стриктно, съобразно дадените описания и изисквания.

Моля, проверете всички данни преди да подадете Заявлението.При наличие на грешки в заявлението, което вече сте подали, може да коригирате информацията, като подадете ново заявление, ще получите и нов входящ номер. Задължително е да се свържете с училището при подадено ново заявление. Ако се появят нови обстоятелства, свързани с допълнителните критерии, се изготвя и подава ново Заявление, за което също следва да информирате съответното училище.

Входящият номер на всяко заявление ще видите веднага в профила си.
Обявяването на класирането се извършва по входящия номер.Към Заявлението не е необходимо да бъдат прикачвани, изпращани или представяни каквито и да било документи. Всички документи, доказващи обстоятелствата в Заявлението се представят при записването на детето в съответното училище.

В случай на необходимост се обръщайте по телефон или e-mail към съответното училище. Училищата, ползващи платформата,следва да са осигурили консултантска помощ и съдействие за нормалното протичане на кампанията.

Вход